Vårt mål är att leverera
över kundförväntan
John Larsson
Stockholm / Sverige
Tel: +46(0)70-8-795-395
E-post: j.larsson1@comhem.se

Koncernrapportering och Controllingtjänster

Disce Doce Consulting är ett konsultföretag i Stockholm som tillhandahåller tjänster inom koncernrapportering och controllingtjänster. Vi har stor vana och erfarenhet när det kommer till att arbeta med allt från större privatägda bolag till företag som är registrerade på Stockholmsbörsen.

Koncerncontroller & koncernredovisning

Står din organisation inför nya utmaningar i samband med processförbättringar eller vid implementering står vi gärna till tjänst! Behöver ni extra förstärkning vid mamma- eller pappaledighet och sjukdom kan vi snabbt rycka in! Rollen i våra uppdrag varierar från att vara koncernredovisningsekonom, cognoskonsult, koncerncontroller eller koncernredovisningschef till att agera ”bollplank” till ledningen.

Kunden vet ofta vad som behöver göras men behöver vår hjälp för att möta uppdrag, både förvaltande och icke förvaltande uppdrag. De förvaltande uppdragen är ofta väldigt tydliga, t.ex. att ansvara för controllingtjänster och koncernredovisning. De icke förvaltande uppdragen är mer diffusa, kunden känner att en förbättring är nödvändig men behöver hjälp med problemlösningen. Gemensamt för i stort sett alla våra uppdrag är att det är ett givande utbyte av erfarenheter och är ofta en väldigt stimulerande process för båda parter.

De branscher som vi har mest erfarenhet från:

Kontakta oss på Disce Doce om ni har några frågor om koncernredovisning eller om våra Cognoskonsulter och controllingtjänster.