Vårt mål är att leverera
över kundförväntan
John Larsson
Stockholm / Sverige
Tel: +46(0)70-8-795-395
E-post: j.larsson1@comhem.se

Vad betyder Disce Doce?

Poängen med ett lyckat uppdrag är att lära sig kundens verksamhet, vilka processer som finns samt vilken kultur eller vilka kulturer som finns i verksamheten. Därför har vi valt att kalla oss för ”Disce Doce”; ett latinskt uttryck som betyder ”lär och lär ut”. Kunden har ofta en bild av vad som behöver göras men vi möter olika typer av uppdrag.

Förvaltade & icke förvaltade uppdrag

Våra förvaltande uppdragen är ofta väldigt tydliga, det kan handla om att ansvara för rapporteringen inom ett specifikt affärsområde. De icke förvaltande uppdragen är mer diffusa, kunden känner att en förbättring är nödvändig men ser oss som konsluter som skall hjälpa dem till den ultimata lösningen. Det är här vi tillsammans lär ut de nya processerna. Vi tycker att det är viktigt att kunden äger hela processen för att säkerställa att den lever vidare och utvecklas.

Organisationen

Disce Doce Consulting är en liten firma med över 20 års arbetserfarenhet inom finansiell rapportering. Vi arbetar i nätverk, alltså vi arbetar med uppdrag i olika konstellationer. Disce Doce Consulting har samarbetat med allt från större privatägda bolag till bolag noterade på Stockholmsbörsen. Vi kan tyvärr inte nämna de uppdrag som vi har utfört p.g.a. sekretesskäl.

Vart hittar ni oss?

Då våra kunder främst finns i Stockholm hittar i oss på Hallebergsvägen i Bromma. Men vi är inte främmande för att samarbeta med kunder som är verksamma i andra delar av Sverige.