Vårt mål är att leverera
över kundförväntan
John Larsson
Stockholm / Sverige
Tel: +46(0)70-8-795-395
E-post: j.larsson1@comhem.se

Fokusområden

Koncernrapportering

I vårt arbete möter vi ofta kunder som är uppdaterade inom sina verksamhetsområden men kan behöva stöd i samband med t.ex. notsammanställningar. Expertkunskapen inom koncernrapportering kan även vara koncentrerad till staberna och dotterbolagen kan behöva stöd i sin rapportering. Det är här vår kompetens kommer in!

Disce Dice Consulting har branscherfarenhet inom Finans, Försäkring, Bygg, Fastighet, Telecom och IT. Vi möter och besvarar många redovisningsfrågor enligt IFRS/ IAS och dess tolkningar.

Som koncernredovisningsekonom är det alltid oerhört stimulerande då Disce Doce Consultings arbete ligger till grund till en förbättring av rapporteringen hos ett dotterbolag!

Vi har stor vana när det kommer till att arbeta med internationella koncerner och vår systemkompetens är främst inom Cognos, Hyperion och Aaro.

Controlleruppdrag

Uppdragen som controller kan vara oerhört varierande, men ofta rör det sig om översyn av den operativa och den legala rapporteringen.

Disce Doces konsulter ser dokumentationer av hur processer skall eller kan förbättras, dokumentationer som rör allt från indata till hur rapporter genereras. Våra lyckade projekt gett upphov till en vändning . Vi börjar med att sammanställa hur verksamheten ser ut och hur den skall se ut. Sedan jobbar vi fram processer om hur informationen skall inhämtas. På detta sätt blir tillvägagångssättet mer behovsprövat!

Ett annat projekt har varit hur man frigör resurser som fokusera sig mer på verksamheten istället för att lägga ned tid på rapportering. Här har vi ”suddat” ut gränsen mellan prognosrapportering och utfallsrapporteringen. Prognosrapporteringen har blivit mindre betungande utan att bolaget har tappat kontrollen. Dessutom går bolaget väldigt bra!